Follow

Första patient behandlad i Staybles kliniska fas 2b-studie

31 July 2020 - 14:00

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Målet med den kliniska fas 2b-studien är att påvisa säkerhet, tolerabilitet och kliniskt relevant minskning i smärta efter behandling med STA363 i patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Studien kommer att inkludera c:a 100 patienter och genomföras vid c:a 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien. Patienter kommer att behandlas antingen med en låg eller hög dos av STA363 eller placebo. Patienterna kommer att följas upp som längst 12 månader efter behandling. Studien är dubbelblind vilket innebär att varken patient eller behandlande läkare vet om patienten får STA363 eller placebo.

VD Andreas Gerward kommenterar: Att den första patienten nu har behandlats är en fantastisk milstolpe som vi arbetat intensivt med för att uppnå. Vi ser nu fram emot att starta upp första kliniken i Spanien samt ytterligare kliniker i Nederländerna och Ryssland och att fler patienter behandlas inom kort.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Stayble Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 14:00 CEST.

Provided by: Cision
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Stayble Therapeutics AB
Stayble Therapeutics AB is a clinical stage pharmaceutical company developing STA363, an intradiscally injected formulation against chronic discogenic low back pain. The treatment is aimed at patients whose back pain persists after physiotherapy and analgesics. The injection is given once and the effect is expected to remain throughout the patient's life and requires minimal rehabilitation. The co...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date