Follow

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Sprint Bioscience har inletts

14 February 2020 - 10:00

 

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Sprint Bioscience från och med den 14 februari 2020 till och med den 28 februari 2020 till en teckningskurs om 14,50 kronor.

Sprint Bioscience har totalt emitterat 1 073 640 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid full teckning tillförs Sprint Bioscience 15 567 780 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier ökar med 1 073 640 till 13 416 200 och aktiekapitalet ökar med 107 364 kronor till 1 341 620 kronor, vilket motsvarar en utspädning om åtta procent av Sprint Biosciences kapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 i förhållande till det totala antalet aktier i Sprint Bioscience efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 28 februari 2020 eller avyttras senast den 26 februari 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO 1 finns på Sprint Biosciences hemsida, www.sprintbioscience.com.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i mars 2020.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: [email protected]

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e februari 2020, klockan 10.00 CET.

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, [email protected], www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │[email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Sprint Bioscience AB
Sprint Bioscience is a Sweden based company involved in developing drugs focused on cancer and metabolism. The project portfolio of the company includes STK25, VPS34, and PIP4K2....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More