Follow

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

08 July 2020 - 10:46

Sista dag för handel med Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är den 10 juli 2020 och stoppdagen hos Euroclear är den 14 juli 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4. Den 16  juli 2020 inleds därmed handeln med de teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4 som emitterades i samband med Sprint Bioscience företrädesemission.

Företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Sprint Bioscience BTU är den 10 juli 2020. Stoppdagen hos Euroclear är den 14 juli 2020 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive aktieägares VP-konto/depå den 16 juli 2020. Handeln i teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 4 inleds den 16 juli 2020.

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4

Villkor:                                En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs:                    8,25 SEK per aktie

Teckningstid:                       15 februari 2021 – 14 mars 2021

Kortnamn:                           SPRINT TO 4

ISIN-kod:                            SE0014428199

Antal teckningsoptioner:       4 956 067

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns på Sprint Bioscience hemsida www.sprintbioscience.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med emissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i emissionerna.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: [email protected]
www.sprintbioscience.se

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
tel: 08-528 003 99, e-post: [email protected]
www.fnca.se

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Sprint Bioscience AB
Sprint Bioscience is a Sweden based company involved in developing drugs focused on cancer and metabolism. The project portfolio of the company includes STK25, VPS34, and PIP4K2....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More