Follow

Första handelsdag för Spermosens AB

05 May 2021 - 08:00

SPERMOSENS AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn SPERM) och teckningsoptioner serie TO1 (SPERM TO1) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassad fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Syftet är att erbjuda snabbare och säkrare IVF-behandlingar på den globala IVF-marknaden, som består av ca 60 miljoner par i fertil ålder med infertilitetsproblem.

Spermosens notering på Spotlight Stock Market ger Bolaget medel att slutföra produktutvecklingen, utföra kliniska tester, ansöka om CE-certifiering samt förbereda marknadslanseringen av Bolagets första produkt, JUNO-Checked. Med denna produkt beräknar Spermosens kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att förbättra arbetsflödet, ledande till snabbare och säkrare behandlingar.

”Med JUNO-Checked beräknar vi kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att utföra diagnostik av spermier och uppmäta om det finns en naturlig bindning till äggcellen. Baserat på uppmätt resultat kommer IVF-klinikerna att ha ett beslutsunderlag avseende lämplig fertilitetsbehandling i det individuella fallet. Vi beräknar att detta kommer leda till färre fertiliseringsbehandlingar per par för att bli gravida”, säger John Lempert, VD Spermosens AB.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

[email protected]

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.
 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Spermosens AB
Spermosens AB is developing a revolutionary platform technology for diagnosing male-factor infertility and directing to the most suitable infertility treatment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More