Follow

Soltechs ASRE tecknar order i Kina som ger cirka 27,4 MSEK under avtalstiden

15 September 2020 - 11:00

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Wuhu Rongchuan Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,7 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,37 MSEK, eller cirka 27,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 9,42 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
- Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god lönsamhet och genomförs helt utan subventioner.

Om Verksamheten i Kina
Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
SolTech Energy Sweden AB
SolTech Energy Sweden AB is a Sweden based company involved in providing solar energy solutions suitable for all types of property. Its products offerings include SolTech RooF, SolTech ShingEl, SolTech ST, SolTech Facade and SolTech Crystalline....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date