Follow

SolidX Care signerar sitt första ramavtal – Avtalet ingicks med Region Själland i Danmark

06 December 2022 - 15:40

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att SolidX Care har signerat sitt första ramavtal med sjukhus i Region Själland i Danmark. SolidX Care blev idag godkända som leverantörer till Region Själland via ett ramavtal. Ramavtalet omfattar specialister och överläkare till Själlands sjukhus. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.

SolidX Care befinner sig i startgropen av sin tillväxtresa. Den strategiska planen är att tillämpa samma affärsmodell likt SolidX för att bemanna specialister och överläkare till den nordiska vårdsektorn. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning. 

Anton Svenberg, VD för SolidX Care kommenterar:

”SolidX Care fortsätter sin spännande tillväxtresa och vi är mycket glada över att få ramavtal med sjukhus i Region Själland. Vi ser en god potential i Region Själland och vi hoppas att fler branschaktörer får upp ögonen för SolidX Care i takt med att vi fortsätter vår resa i både Sverige och Danmark.”

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: [email protected]   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
SolidX AB
SolidX is a consulting company in the IT industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More