Follow

SolidX AB har uppnått ytterligare tillväxtmål för antalet anställda

01 December 2021 - 08:00

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 80 anställda. Bolaget hade målsättningen att passera 80 anställda under första halvåret av 2022, det vill säga innan 30 juni 2022, och befinner sig således väl positionerat i förhållande till Bolagets kommunicerade målsättning. Per den 1 december 2021 uppgår antalet anställda hos SolidX till 80, 7 månader tidigare än målsättningen.

 

SolidX bibehåller en hög tillväxttakt genom att rekrytera fler konsulter. Majoriteten av bolagets konsulter har främst kompetens inom områden som Business Intelligence, gränssnittsdesign och hård- samt mjukvaruutveckling. Intresset på marknaden inom dessa segment återspeglas i den takt som SolidX rekryterar fler konsulter. Det främsta redskapet för ytterligare tillväxt är en fortsatt hög organisk rekrytering.

 

Ett av Bolagets tillväxtmål är att passera 80 anställda under första halvåret av 2022, vilket SolidX nu har uppnått. Konsulterna är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och ökade omsättning eftersom dessa genererar lönsamhet direkt från start. Arbetsmarknaden inom IT fortsätter att vara eftertraktad och det pågår löpande signering av fler konsulter.

 

Vår tillväxttakt visar på att det finns ett stort intresse och att vi är en attraktiv arbetsgivare inom konsultverksamheten. Det känns kul att vi redan har uppnått en målsättning för nästa år då detta är ett kvitto på att vi har en framgångsrik affärsmodell. Vi har en exponentiell tillväxt, ju fler anställda konsulter desto snabbare växer vi, då våra konsulter agerar säljare ute på sina uppdrag.” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: [email protected]   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
SolidX AB
SolidX is a consulting company in the IT industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More