Follow

Flaggningsmeddelande i SolidX AB

27 October 2021 - 09:34

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Filip Alexandersons innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i SolidX:s erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 90 procent.

Innan erbjudandet uppgick Filip Alexandersons innehav i SolidX till 100 procent, motsvarande 31 000 000 aktier, av röster och kapital. Efter erbjudandet har Filip Alexandersons innehav minskat till cirka 84 procent, motsvarande 26 000 000 aktier, i Bolaget. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understigit 90 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: [email protected]   

 

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
SolidX AB
SolidX is a consulting company in the IT industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More