Follow

Smart Energys huvudägare har inte budplikt enligt Aktiemarknadsnämnden

14 January 2020 - 14:20

Huvudägaren i Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget"), Capital Conquest AB (publ), har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med deras senaste aktieförvärv i Bolaget och nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa.

Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.


Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).
    
http://www.sesab.net/

Provided by: Cision
Smart Energy Sweden Group AB
Smart Energy is an energy company that owns several petrol stations located across Sweden. The focus is on establishing stations primarily in rural areas in the south of Sweden, where the company tends to lease land areas to establish the stations. Customers are private individuals and players within agriculture, public sector, and industry. The company is based in Västra Frölunda....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date