Follow

Smart Energy tecknar strategiskt inköpsavtal med OKQ8

23 December 2019 - 10:45

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) kan idag informera om att Bolaget tecknat ett inköpsavtal med OKQ8. Bolaget ges nu möjlighet att hämta drivmedel på fler depåer i Sverige. Smart Energy kan därmed förenkla och effektivisera Bolagets logistikhantering gällande transporter och bränsleleveranser för Smart Energys respektive koncernbolag.
 
Som ett led i att kostnadseffektivisera koncernen har vi efter förhandlingar under hösten nu kommit överens med OKQ8 om ett för Smart Energy strategiskt viktigt inköpsavtal. Det är betydelsefullt för vår tillväxt och lönsamhet framöver, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Då inköpsavtalet är ett väsentligt sådant för koncernen har ledningen i samråd med OKQ8 valt att göra ett undantag från Bolagets informationspolicy och publicerar samarbetspartnerns namn.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 10:45 CET. 
 
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander: jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

 
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).
http://www.sesab.net/

Provided by: Cision
Smart Energy Sweden Group AB
Smart Energy is an energy company that owns several petrol stations located across Sweden. The focus is on establishing stations primarily in rural areas in the south of Sweden, where the company tends to lease land areas to establish the stations. Customers are private individuals and players within agriculture, public sector, and industry. The company is based in Västra Frölunda....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date