Follow

Sjöstrand Coffee Int AB får ny order från GRIND till ett värde av 450 000 SEK

16 October 2020 - 15:00

Sjöstrands Coffee Int AB har fått en ny produktbeställning från GRIND Coffee Roasters Ltd till ett ordervärde av ca 450 000 SEK. Omsättningen kommer att tas upp i november och december i samband med att produkterna kommer att levereras till den brittiska marknaden.

Cecilia Hjertzell
VD, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Sjöstrand Coffee Int AB
Sjöstrand Coffee manufactures and develops espresso machines, milk frothers and associated coffee capsules. The vision is to offer a better organic alternative where the capsules are made of plant fibre instead of the traditional material consisting of metal. The company is based in Ingarö....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date