Follow

Sjöstrand Coffee inleder strategiskt samarbete med GLOP STUDIO för den franska marknaden inkl Monaco och Andorra

14 January 2021 - 11:48

Sjöstrand Coffee har idag signerat agentavtal med det franska bolaget GLOP STUDIO. Glop Studio är baserade i Paris och är säljagent för ett flertal internationella varumärken med högklassiga produkter inom hemmasegmentet såsom Stelton, Carl Mertens och Roy Kirkham. Pascal Glorieux, är grundare av GLOP STUDIO och har över 25 års internationell försäljningserfarenhet av produkter inom kökssegmentet.

”Glop Studio är agent för ett flertal starka kvalitetsvarumärken, varav många har en stark skandinavisk prägel. Vi är oerhört glada och stolta över att inleda 2021 med detta samarbete. Frankrike är en av de största marknaderna i Europa för kapselkaffe och vi ser fram emot att tillsammans med GLOP STUDIO fortsätta etablera Sjöstrand på den franska marknaden” säger Cecilia Hjertzell, VD Sjöstrand Coffee.

Avtalet löper initialt på ett år.
Mer om bolaget: https://glopstudio.fr/ 


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-14 11:49 CET.

Cecilia Hjertzell
VD, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Sjöstrand Coffee Int AB
Sjöstrand Coffee manufactures and develops espresso machines, milk frothers and associated coffee capsules. The vision is to offer a better organic alternative where the capsules are made of plant fibre instead of the traditional material consisting of metal. The company is based in Ingarö....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date