Follow

Månadsrapport november 2019

17 December 2019 - 08:31

Omsättningen för koncernen Sjöstrand Coffee Int AB var under november månad 2019 ca 871 000 SEK (Nov 2018 719 000 SEK), en ökning med ca 17% mot samma period föregående årKoncernens resultat uppgick under november månad 2019 till ca 29 000SEK. 

För mer information och frågor, vänligen kontakta: 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB 

Tfn: 08-6770071 

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus. 

www.sjostrandcoffee.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Sjöstrand Coffee Int AB
Sjöstrand Coffee manufactures and develops espresso machines, milk frothers and associated coffee capsules. The vision is to offer a better organic alternative where the capsules are made of plant fibre instead of the traditional material consisting of metal. The company is based in Ingarö....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date