Follow

Flaggningsmeddelande

27 December 2019 - 11:46

Sjöstrand Coffee har informerats om att Patric Svensson Förvaltnings AB har ökat sitt aktieinnehav till över 5% i Sjöstrand Coffee Int AB

Patric Svensson Förvaltnings AB äger per den 20:e december 2019, 1 497 861 aktier, motsvarande ca 7,3% av kapitalet och ca 5,2% av rösterna.

Sjöstrand Coffee Int AB (SCC B) är listad för handel på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB  

Tfn: 073-3205756  

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus.

www.sjostrandcoffee.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Sjöstrand Coffee Int AB
Sjöstrand Coffee manufactures and develops espresso machines, milk frothers and associated coffee capsules. The vision is to offer a better organic alternative where the capsules are made of plant fibre instead of the traditional material consisting of metal. The company is based in Ingarö....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date