Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

05 March 2021 - 15:28

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 5 mars 2021 i Uppsala genom förhandspoströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman valde Eva Walde till ny styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708 13 34 17, e-post: [email protected]

————————————

Uppsala den 5 mars 2021

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om SenzimeSenzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, [email protected], är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Kommuniké från extra bolagsstämma Senzime AB 2021-03-05

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Senzime AB
Senzime AB develops unique patient-oriented monitoring systems that make it possible to assess patients' biochemical and physiological processes before, during and after surgery. The solutions are designed to ensure maximum patient benefit, reduce complications associated with surgery and anesthesia, and decrease health care costs. It operates in Europe and the United States....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More