Follow

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 12 september 2022

09 September 2022 - 08:00

Den 12 september 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Sensor Alarm Norden AB:s (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) emission av units i mars/april 2022. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 14 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptionerna senast den 14 september 2022, alternativt säljer de innehavda teckningsoptionerna senast den 12 september 2022. Om en innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 vill utnyttja dessa, krävs att innehavaren på eget initiativ tar kontakt med och instruerar sin respektive bank/förvaltare i god tid före sista dagen i nyttjandeperioden. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning.

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 12 september 2022.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 1 – 26 augusti 2022, som motsvarar de tjugo (20) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 31 augusti 2022.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 313 990 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget högst cirka 1,04 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till cirka 0,23 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utestående aktier i Sensor Alarm före utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 15 405 040. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Sensor Alarm att öka med 2 313 990 aktier, från 15 405 040 aktier till 17 719 030 aktier och aktiekapitalet öka med 231 399 SEK, från 1 540 504 SEK till 1 771 903 SEK. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 13,1 procent.

Teaser och anmälningssedel

En sammanfattande teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och mer information om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: [email protected]
www.sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20
E-post: [email protected]
www.nordic-issuing.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Sensor Alarm Norden AB
Sensor Alarm Norden is active in the security industry. The company offers a wide range of security solutions for villas, apartments, garages, and commercial properties. The offer consists of alarms connected to mobile devices that are rented out on a subscription basis. In addition to the main activities, security guards and alarm networks are offered for neighborhood cooperation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More