Follow

Rättelse avseende lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO 1

12 August 2022 - 11:43

I samband med Sensor Alarm Norden AB:s (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1) i mars/april 2022 meddelade Bolaget att lösenpriset för teckningsoptionerna uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, samt att teckningskursen inte får understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2,00 SEK. Med anledning av felaktig information i tidigare kommunikation avseende rabattsatsen samt antalet dagar kursen ska baseras på anger Bolaget härmed korrekt information. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden inleds. Lösenpriset kan dock ej understiga 0,10 SEK per ny aktie, vilket motsvarar Bolagets kvotvärde, eller överstiga 2,00 SEK per ny aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2022.

I mars/april 2022 genomförde Sensor Alarm en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 81,30 procent inklusive aktiverat garantiåtagande. Sensor Alarm tillfördes därmed cirka 12 MSEK före emissionsrelaterade kostnader. Totalt emitterades 2 313 990 teckningsoptioner av serie TO 1 genom emissionen.

I samband med företrädesemissionen kommunicerades att lösenpriset för teckningsoptionerna är avsett att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en handelsperiod om 10-20 handelsdagar före nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 20 procent.

Med anledning av ett administrativt fel angavs felaktig information, varför Bolaget härmed informerar om korrekt information. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Lösenpriset kan dock ej understiga 0,10 SEK per ny aktie, vilket motsvarar Bolagets kvotvärde, eller överstiga 2,00 SEK per ny aktie. Övriga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 förblir desamma och Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan göras under perioden från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2022, där varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sensor Alarm. Vid fullt nyttjande till högsta lösenpris kan Bolaget tillföras högst cirka 4,6 MSEK före emissionsrelaterade kostnader.

För fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, se Villkor för teckningsoptioner.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: [email protected]
www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: [email protected]
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Sensor Alarm Norden AB
Sensor Alarm Norden is active in the security industry. The company offers a wide range of security solutions for villas, apartments, garages, and commercial properties. The offer consists of alarms connected to mobile devices that are rented out on a subscription basis. In addition to the main activities, security guards and alarm networks are offered for neighborhood cooperation....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More