Follow

SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

08 April 2021 - 18:27

SealWacs AB har erhållit information om den aktieägare som från den 22 februari 2021 innehaft 10.05 procent av aktierna i Bolaget, nu sålt av hela sitt innehav.

Sealwacs AB har informerats om att Mikael Ehrman genom det helägda bolaget KPEQ AB per dagens datum, den 8 februari 2021, sålt av samtliga 928 299 aktier i Sealwacs, vilket motsvarade cirka 10.05 procent av aktierna i Sealwacs.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: [email protected]

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
SealWacs AB
Sealwacs has developed a technology that is used to monitor the quality of weld joints in the manufacturing of plastic bags. The product is a solution based on an electronic sensor that is attached to the welding stations. The vision is to offer a more cost-effective production to the customers, increase the degree of monitoring, and to enabling production to be halted when errors occur. The compa...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More