Follow

Seafire förvärvar Pexymek AB

24 September 2021 - 08:30

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Pexymek AB (”Pexymek” eller ”Bolaget”) från säljaren Pexymek Förvaltnings i Falkenberg AB. Tillträde planeras till den 1 oktober 2021.

Pexymek är en ledande leverantör inom kabelskydd, antennfästen och kallmanglar till den nordiska marknaden. Bolaget har även en betydande legoproduktion inom metallbearbetning. Bolaget förväntas omsätta ca 44 MSEK med en EBITDA marginal på över 10 MSEK under 2021. Under 2020 uppgick nettoomsättningen till 43,8 MSEK med en EBITDA på 10,4 MSEK. Fastigheten, Maströret Fastighets AB, som Bolaget bedriver sin verksamhet i förvärvas samtidigt från säljaren. Säljarna fortsätter i sina operativa roller efter övertagandet. 

Vi är glada över att ha fått förtroende att fortsätta att utveckla Pexymek. Företaget har en komplett produktportfölj inom växande marknader för antenn, el- och fiberinstallation. Samtidigt har bolaget en modern maskinpark och effektiv produktion som ger goda marginaler. Bolaget är nu väl positionerat för försäljningstillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på ca 467 MSEK och en EBITDA på ca 58 MSEK proforma räknat som rullande tolv månader från 30 juni 2020.

Köpeskillingen för Pexymek uppgår till maximalt 65 MSEK och är fördelad med en kontantbetalning vid tillträdet om 55 MSEK och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 75% av EBITDA över 6 MSEK under perioden 2021-2022. Tilläggsköpekillingen kan maximalt uppgå till 5 MSEK per år. Av totala köpeskillingen betalas 6 MSEK i Seafireaktier till kursen 26,70 SEK per aktie. Fastigheten, Maströret Fastighets AB, har hyresintäkter på 2,2 MSEK per år och förvärvas samtidigt för 25 MSEK.

Pexymek AB

Pexymek AB etablerades 1969 och företaget har idag 19 anställda med verksamhet i Falkenberg. Bolaget är en ledande leverantör av kabelskydd, kabelklammer, antennfästen och kallmanglar. Pexymek har även betydande legoproduktion inom rörbockning, tunnplåtsstansning och kantpressning.

Det är med stor glädje vi hälsar Seafire som nya ägare till Pexymek AB. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Seafire och vi vet att Seafire kommer bidra med resurser som möjliggör en fortsatt expansion för företaget, säger Peter Stenberg, VD på Pexymek AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire AB, [email protected], tel. +46 70 749 56 59

Peter Stenberg, VD Pexymek AB, email [email protected], tel. +46 346 65 18 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021 kl. 08:30 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med åtta bolag och omsättning på ca 467 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och [email protected].

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Seafire AB
Seafire is a Sweden based company engaged in acquiring and developing companies with proven business models and market positions and brands....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More