Follow

Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor

23 February 2021 - 17:30

Seafire AB (publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 200 miljoner kronor (”Obligationslånet”) inom ett ramverk om 300 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid på 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 9,00 procentenheter. Emissionen togs emot väl av marknaden och erbjudandet blev övertecknat.

Nettolikviden från Obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerats till marknaden via pressmeddelande den 3 februari 2021, att användas för att refinansiera utestående extern förvärvsfinansiering och allmänna bolagsändamål. Seafire avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

- ”Vi är tacksamma för det stora intresset vi mottagit från obligationsinvesterare och gläds åt att nu framgångsrikt ha etablerat oss på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Obligationslånet innebär att vi sänker vår genomsnittliga finansieringskostnad betydligt samtidigt som vi utökar vår kreditram, vilket bidrar ett förbättrat kassaflöde och möjligheter till fortsatt tillväxt.”, säger Johan Bennarsten, VD för Seafire.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 17.30 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Seafire AB
Seafire AB is a Sweden based company engaged in acquiring and developing companies with proven business models and market positions and brands....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More