Förändringar i SciBase finansiella kalender för 2020

26 March 2020 - 23:45

SciBase Holding AB (”SciBase” eller ”Bolaget”) har uppdaterat Bolagets finansiella kalender för 2020.

Till följd av arbetet med att förbereda den företrädesemission som offentliggjordes tidigare idag har Bolaget beslutat om ändringar i Bolagets finansiella kalender. Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 kommer offentliggöras den 3 april 2020, delårsrapporten för det första kvartalet 2020 kommer offentliggöras den 5 maj 2020 och årsstämman kommer att hållas den 17 juni 2020.

Den uppdaterad finansiella kalendern ser ut som följer:
 

3 april                                              Årsredovisning 2019

5 maj                                               Delårsrapport första kvartalet 2020

17 juni                                             Årsstämma 2020

20 augusti                                       Delårsrapport andra kvartalet 2020

12 november                                   Delårsrapport tredje kvartalet 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza

Tel: +46 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date