Follow

Nasdaq First North Growth Market - Selskabsmeddelelse nr. 39/2022

17 January 2022 - 13:50

Odense, 17. januar 2022

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 17. januar 2022 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

 

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
  2. Eventuelt

 

Ad dagsordenens punkt 1.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Søren Bøving-Andersen som dirigent for generalforsamlingen.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var blevet offentliggjort igennem NASDAQ First North og via Selskabets hjemmeside den 23. december 2021.

 

På generalforsamlingen var 45,7 pct. af den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret.

 

Ingen af aktionærerne havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til punkterne på dagsordenen.

 

 

Ad dagsordenens punkt 2.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Jesper Bach.

 

Formanden præsenterede kandidatens baggrund og nuværende ledelseshverv.

 

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Jesper Bach som nyt medlem af bestyrelsen.

 

Ad dagsordenens punkt 3.

Intet at bemærke.

 

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

  

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

 

CVR-nr. 27 58 78 87

  

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128,  email: [email protected]

 

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

 

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Copenhagen (Denmark)
Scape Technologies A/S
Scape Technologies is a Danish automation and software company specializing in the challenging field of Bin-Picking. The principal activity of the company is development, sales, and delivery of standardized bin-picking solutions, based on 3D computer vision systems....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More