Follow

Generalforsamlingsprotokollat

12 May 2022 - 11:15

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 45/2022                                                       Odense, 12. maj 2022

Generalforsamlingsprotokollat

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S torsdag den 12. maj 2022 kl. 9.00.
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsordenen var i henhold til selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Ad dagsordenens punkt 1.
Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 9.596.934, svarende til 45,7% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret.
Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jvf selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 2.
CFO Søren Kovsted fremlagde den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021, offentliggjort den 20. april 2022.
Generalforsamlingen godkendte med alle repræsenterede stemmer årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 3.
Generalforsamlingen besluttede med alle repræsenterede stemmer, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 4.
Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer:
Bestyrelsesmedlem Jesper Bach, bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen, bestyrelsesmedlem Leif Thomsen og bestyrelsesmedlem Rune K. Larsen blev alle genvalgt.
Chung Yee Tai Simon (Simon Chung) blev med alle repræsenterede stemmer valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 5.
Generalforsamlingen genvalgte med alle repræsenterede stemmer, selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26, 4. sal, 9000 Aalborg

Ad dagsordenens punkt 6.
Forslag fra bestyrelsen.

a.   Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser:


Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, stilles der forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornys, således at bestyrelsen i perioden frem til 26. april 2027 kan gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D med op til nominelt DKK 10.000.000.

Som tidligere meddelt, forventes bemyndigelsen udnyttet i perioden 1. maj – 30. september 2022 i en rettet emission til Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina med op til nom. DKK 8.000.000 aktier til markedskurs mod kontant indbetaling og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af den repræsenterede kapital.

b.   Forslag fra bestyrelsen om ændring af indkaldelsesvarsel


Bestyrelsen stiller forslag om, at indkaldelsesvarslet til selskabets generalforsamlinger ændres fra de nuværende 3-5 ugers varsel til 2-4 ugers varsel, og at vedtægternes pkt. 6.9 og 6.11 ændres i overensstemmelse hermed.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af den repræsenterede kapital

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128, email: [email protected]

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.comCertified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: [email protected]

Vedhæftet fil


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM Copenhagen (Denmark)
Scape Technologies A/S
Scape Technologies is a Danish automation and software company specializing in the challenging field of Bin-Picking. The principal activity of the company is development, sales, and delivery of standardized bin-picking solutions, based on 3D computer vision systems....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More