Follow

Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant

23 September 2022 - 15:39

Scandinavian ChemoTech meddelar att Prashant Agarwal kommer att delta som toppgarant, med summan av 500 000 SEK, vilket innebär att han önskar teckna i övertilldelningsoptionen om den ordinarie företrädesemissionen fulltecknas.

Prashant har en djup förståelse för sjukvårdsbehoven på tillväxtmarknader och i Europa. Han kommer med ett betydande nätverk som kan bidra till ChemoTechs utveckling. Genom sitt holdingbolag Ajna Holding har han intressen inom Sport, Livsmedelsbearbetning

och Infrastruktur (Teknik, Förvärv och Konstruktion) och bland annat ett joint-venture med Serneke International AB, där han även sitter som VD och koncernchef. Ajna Holdings dotterbolag är också verksamma inom handel och tillverkning av sjukvårdsprodukter för bl.a. NHS, UKHSC och indiska sjukhus.

 

"Jag är mycket glad över att investera i Scandinavian ChemoTech, ett företag som jag tror har enorma globala möjligheter och eftersom jag själv är en canceröverlevande är jag engagerad och ett stort kall att hitta ett botemedel eller bättre behandlingsalternativ för världen." – säger Prashant Agarwal

 

"Vi är mycket glada över att ha Prashant som en av våra nya investerare, men vi är också glada över att få förtroendet från en person med stor kunskap om vår bransch och ett enormt nätverk på några av våra kärnmarknader." - säger Mohan Frick VD och medgrundare av Scandinavian ChemoTech

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: [email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: [email protected]

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation (TSE™), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Scandinavian ChemoTech AB
Scandinavian ChemoTech is a Sweden based clinical development company. It is engaged in research on pain management and therapy for prostate cancer....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More