Follow

Bukspottskörtelscancerpatient i Ukraina utskriven efter TSE behandling

23 September 2022 - 14:30

Scandinavian ChemoTechs första patient som behandlades för pankreascancer på Ulis Hospital i Ukraina har skrivits ut från sjukhuset. Teamet har fortsatt att behandla en andra pankreascancerpatient i morse.

Teamet av specialister vid Ulis sjukhus i Ukraina är än så länge mycket nöjda med det fysiska tillfrisknandet av den första patienten, vars tumör ansågs inoperabel, där IQwave och TSE under öppen kirurgisk procedur valdes som ett alternativ. Behandlingen gjordes efter vederbörliga etiska och administrativa godkännanden.

 

Teamet rapporterade att det patologiska svaret är mycket imponerande. Med detta initiala patologiska svar är experterna på Ulis optimistiska om ett gynnsamt resultat och överlevnad och rapporterade idag att patienten har skrivits ut från sjukhuset.

 

Efter de lovande resultaten som teamet uppnått utförde de TSE-behandlingen på ännu en patient med cancer i bukspottkörteln idag.

 

 "Vi är mycket glada att kunna rapportera att den första patienten vi behandlade med TSE för cancer i bukspottkörteln var i så gott skick att vi kunde skriva ut henne från sjukhuset idag. Patientens lovande svar på behandlingen, som vi kunde observera, gav oss förtroendet att utföra ännu en behandling. Vi avser att fortsätta arbeta i den här riktningen.”- säger professor Alexei Kovalev

 

"Säkerhet först är ett grundläggande mantra för klinisk praxis. Detta har bevisats av onkologiexperterna vid ULIS sjukhus. Det patologiska svaret och ett säkert utförande har förbättrat teamets moral att utföra TSE på ytterligare fall av bukspottkörtelcancer som inte går att operera. ChemoTech Medical Affairs-teamet håller noga koll och observerar bästa praxis för läkemedelsövervakning och materialövervakning." - säger Dr Suhail Mufti, medicinsk rådgivare på Scandinavian ChemoTech.

 

“Det är med stor glädje jag tar del av de första resultaten av att behandla patienter med pankreascancer i ett sent skede som normalt har en mycket dålig prognos. Med mer än 80 % av alla tumörer i bukspottkörtelcancer som inte är inopererade kan denna nya behandlingsprocedur bli ett viktigt komplement till nuvarande standard på vården och ge nytt hopp till dessa patienter.” - säger Rolf Ehrnström, styrelseledamot och även med erfarenhet som CSO för Immunovia där fokus ligger på tidig upptäckt av pankreascancer


Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-23 14:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: [email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: [email protected]

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation (TSE™), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Scandinavian ChemoTech AB
Scandinavian ChemoTech is a Sweden based clinical development company. It is engaged in research on pain management and therapy for prostate cancer....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More