Follow

Scandinavian Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite säkerställer lån för att tidigarelägga investering i ökad produktionskapacitet

19 September 2023 - 08:30

Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget beslutat att fördjupa relationen med Norion Bank och därför ingått ett låneavtal för dotterbolaget Marstrom Composite AB (”Marstrom”). Lånet är på 6,5 MSEK och avser främst finansiera den planerade utbyggnaden av produktionskapaciteten i Marstrom samt möjliggöra ökat handlingsutrymme.

Marstrom befinner sig i en mycket expansiv fas där en hög orderingång och orderbok ställer krav på ökad produktionskapacitet. Styrelsen i Astor Group har sedan tidigare beslutat om en utbyggnad av produktionslokalerna och en satsning på maskiner som kan bidra till ökad produktionstakt. Genom lånet från Norion Bank kan dessa satsningar tidigareläggas samtidigt som Marstrom behåller rörelsekapitalet intakt. Marstrom har även sedan tidigare en outnyttjad checkkredit på 4 MSEK och en kredit på 1,4 MSEK hos Tjustbygdens Sparbank. Den outnyttjade checkkrediten om 4 MSEK kommer att kvarstå och krediten om 1,4 MSEK kommer att ersättas genom lånet från Norion Bank. Som säkerhet för lånet har Norion Bank pantbrev i fastigheten som är helägd av Marstrom. Det nya lånet i Marstrom som är tecknat hos Norion Bank är på 6,5 MSEK med en ränta om STIBOR3M plus 7% och en löptid på fyra år, fram till sista september 2027.

Scandinavian Astor Technologies AB har sedan tidigare en förvärvskredit hos Norion Bank som per idag uppgår till ca 14 MSEK och som löper med en ränta uppgående till STIBOR3M plus 7%.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: [email protected]

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Scandinavian Astor Group AB
Scandinavian Astor Group is a Swedish defense and industrial group. The group consists of a military part and a civilian industrial part....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More