Follow

S&P Global meddelar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs kort rating är A-3

22 May 2020 - 15:43

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB")s kort rating är A-3. A-3 är en Investment grade rating för företagscertifikat (avser skuld kortare än 364 dagar).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Provided by: Cision
Market
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB owns residential and public buildings throughout Sweden and its basic concept is to own and manage the long-term....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date