Follow

Samhällsbyggnadsbolaget stärker sitt team av finansiella rådgivare med DNB Markets

27 November 2020 - 08:30

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag offentliggjort erbjudandehandlingen med anledning av budet på Entra. I samband med detta utökas teamet av SBB:s finansiella rådgivare med DNB Markets, i tillägg till Arctic, Citi och Goldman Sachs.

”Vi har offentliggjort vårt bud samtidigt till alla aktieägare. En viktig princip för oss är att vi inte särbehandlar några aktieägare och att alla får samma erbjudande. Vårt attraktiva bud riktar sig till samtliga Entras aktieägare på lika villkor. När acceptperioden nu påbörjas får vi hjälp av Norges största bank för att kunna nå ut till alla aktieägare”, säger Ilija Batljan, grundare och vd av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB owns residential and public buildings throughout Sweden and its basic concept are to own and manage the long-term. Its business segments include Residential properties, Community service properties and Other properties....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date