Follow

Safe Lane Gaming meddelar om nyttjandeperioden och handel avseende teckningsoptioner av serie TO 1 B

16 June 2022 - 08:00

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”) informerar om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”TO 1 B”), idag torsdagen den 16 juni 2022 inletts och löper till och med den 30 juni 2022.
Innehavare av TO 1 B har rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SLG till en kurs om 0,053 SEK per aktie. Då aktuell marknadskurs väsentligen understiger teckningskursen om 0,053 SEK enligt gällande optionsvillkor, kommer SLG inte tillhandahålla några anmälningssedlar för att teckna TO 1 B.

 

Teckningskursen har beräknats med utgångspunkt om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs under 14 handelsdagar, perioden 26 maj – 15 juni 2022, där teckningskursen dock lägst får uppgå till kvotvärde om 0,053 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren. Då den beräknade teckningskursen väsentligen understiger kvotvärde om 0,053 SEK och därmed nuvarande marknadskurs har SLG valt att inte tillhandahålla några teckningssedlar.
Om detta får anledning att omvärderas under pågående nyttjandeperiod (16–30 juni 2022) kommer marknaden informeras (TO 1 B handlas på Nordic SME under kortnamnet ”SLG TO1B” med ISIN SE0017161128).

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
[email protected]
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (publ) (SLG)
SLG är ett bolag inom Gaming sektorn, bolag har idag över 10 spel i sin portfölj och fokuserar på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. SLG:s huvudkontor ligger i Stockholm, Sveriges huvudstad, även om personalen är spridd över hela världen.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Safe Lane Gaming AB
Safe Lane Gaming is focused on the acquisition and development of games for a global gaming market. The company provides games for a broad customer group, of which BattleCamp is the first on all available mobile platforms for the public and is sold globally....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More