Follow

Uppdatering angående S2Medicals ansökan om företagsrekonstruktion och samarbete med ABENA

19 September 2023 - 10:04

S2Medical AB (publ) vill härmed informera om den senaste utvecklingen rörande bolagets ansökan om företagsrekonstruktion, samt informera om att bolaget för en aktiv dialog om ett djupare samarbete med det globala hälso- sjukvårdsföretaget ABENA.

Som tidigare meddelats i vårt pressmeddelande beslutade Göta hovrätt den 14 september 2023 att fastställa Linköpings tingsrätts tidigare beslut, där tingsrätten avslog S2Medical AB:s ansökan om företagsrekonstruktion. Hovrätten fann att S2Medical AB uppfyllde insolvenskravet men att bolaget inte presenterade tillräckligt underlag för att hovrätten kunde styrka en grundad anledning att anta att bolagets livskraft kan säkras genom en företagskonstruktion. Bolaget har idag överklaga hovrättens beslut till Högsta domstolen.

För att ytterligare stärka bolagets överklagan har bolaget jobbat intensivt med förhandlingar under helgen. Dessa förhandlingar har nu lett till att bolaget kan pressentera en konkret plan om hur bolaget skall ha möjlighet att genomföra en framgångsrik företagsrekonstruktion. 

Bolaget kan därför idag informera marknaden om en aktiv förhandling med det globala hälso- sjukvårdsföretaget ABENA. ABENA är ett danskt, familjeägt företag som grundades 1953. ABENA började som en tillverkare av jutesäckar och har sedan dess utvecklats till en internationell aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen vilket innefattar en portfölj av sårvårdsartiklar som säljs både genom egen säljorganisation och genom ett globalt nätverk av distributörer. ABENA har genom åren expanderat sin verksamhet och erbjuder idag över 36.000 produkter till olika branscher. ABENA har 13 dotterbolag och sysselsätter över 1900 personer globalt och omsätter ca 10 Miljarder SEK. Förutom att sälja inköpta produkter producerar de även produkter i Danmark, Sverige och Frankrike. 

ABENA och S2Medical delar ett stort och gemensamt intresse att förbättra situationen för patienter drabbade av kroniska sår och brännskador och finner således goda förutsättningar för en samverkan där S2Medicals produkter exempelvis kan beredas möjligheter till en global expansion genom ABENAs befintliga nätverk av distributörer inom sårvård. 

”Vi är otroligt stolta att ABENA har uppmärksammat vår starka produktplattform och djupa kunskap om sårläkning. Tillsammans med ABENAs stora lönsamma organisation och dess enorma försäljningsnätverk skulle vi kunna lägga en stabil grund för en kommersiell framgångssaga.” Säger bolaget CEO, Petter Sivlér

Bolaget föreslår vidare i överklagan att en möjlig väg framåt är att S2Medical och ABENA kan under rekonstruktionen förhandla om en konkret handlingsplan för att säkerställa bolagets livskraft. Ett exempel på en sådan konkret väg som är föreslagen omfattar att ABENA köper S2Medicals Epiprotect-teknologi och tar över de kostnader som är direkt förknippade med bolagets tillverkning och försäljning av produkten. Bolaget har till domstolen bekräftat att en sådan köpeskilling kan möta de krav om livskraftprövning som domstolen genomför inför beviljandet av en företagsrekonstruktion, det vill säga att köpeskillingen vid en potentiell affär skulle överstiga 25% av de skulder bolaget har till sina borgenärer. Vid ett sådant upplägg avser S2Medical att även förhandla om en löpande royalty för att denna affär inte bara skall generera en engångssumma utan även ge löpande intäkter. Efter rekonstruktionen ser båda bolagen fram emot ett utökat samarbete, där S2Medical exempelvis genom löpande utvecklingsuppdrag åt ABENA kan generera det kassaflöde och den stabilitet som krävs fram till att royaltyintäkterna från försäljningen av EPIPROTECT eller andra produkter tar bolaget till lönsamhet.

S2Medical kommer fortsätt att arbeta hårt för att säkra bolagets framtid och värde för våra aktieägare. Ytterligare information kommer att delges när den finns tillgänglig.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-19 10:05 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: [email protected]

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More