Follow

S2Medical AB (publ) vinner upphandling i Kuwait

30 November 2020 - 13:02

S2Medical AB (publ) har genom sin distributör i Kuwait vunnit en upphandling för medicinskt förbrukningsmaterial för bland annat sårläkning. Hela den upphandlade volymen har tilldelats distributören och omfattar produkter till ett värde av 87 600 EUR vilket motsvarar ca 900 000 SEK.

Bolaget har i samband med den vunna upphandlingen erhållit en inköpsorder från den Kuwaitiska distributören för samtliga upphandlade produkter och beställningen kommer att levereras i sin helhet så snart exportförberedelser är klara.

Vårt fokus på upphandlingar i regionen fortsätter att leverera resultat. Det är alltid glädjande att få leverera våra fantastiska produkter till nya kunder samtidigt som det ökar våra chanser att få fortsätta leverera våra produkter i kommande upphandlingar.” säger bolagets CEO, Petter Sivlér.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-30 13:02 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical AB is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date