Follow

S2Medical AB (publ) vinner stor upphandling i Förenade Arabemiraten

02 November 2020 - 08:51

S2Medical AB (publ) har vunnit en upphandling inom Förenade Arabemiratens största sjukvårdsorganisation, Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). Detta har meddelats Bolaget genom dess distributör i landet. De upphandlade produkterna är Epiprotect i samtliga storlekar som placerats som primärval i upphandlingen vilket innebär att samtliga sjukhus inom SEHA skall välja Epiprotect i första hand inom den upphandlade kategorin. Upphandlingen löper under de kommande 3 åren men är inte volymspecificerad. Förutom de sjukhus som direkt tillhör SEHA kommer även de sjukhus som tillhör Ministry of Presidential Affairs (MOPA) att följa upphandlingen vilket gör den till landets största upphandling då organisationernas samtliga sjukhus omfattas.

Bolagets långsiktiga strategi att fokusera på upphandlingar har äntligen gett resultat. Att Epiprotect nu är listat som det primära alternativet för många olika typer av sår på alla sjukhus inom SEHA är ett enormt framsteg för oss i regionen. Även om upphandlingen inte är volymspecificerad kan vi förvänta oss att intäkterna från Förenade Arabemiraten nu successivt kommer att öka över de kommande 3 åren. Det är även glädjande att se att vår satsning med ett lokalt säljkontor börjar ge avkastning och vi hoppas få se fler positiva nyheter i samma anda den kommande tiden.” säger bolagets CEO, Petter Sivlér.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-02 08:51 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical AB is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date