Follow

S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal för Portugal

23 September 2022 - 14:30

S2Medical AB (publ) har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Portugal med Molecular Farma. Avtalet omfattar samtliga produkter som bolaget representerar i regionen och innebär initiala beställningar samt förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 2 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets giltighet.

”Vi har stora förhoppningar att snabbt kunna etablera oss som en standardbehandling i Portugal tillsammans med vår nya distributör då Epiprotect redan idag är standardbehandling för brännskador i båda nationella brännskadeenheterna i Sverige, 5 brännskadecenter i Storbritannien och ytterligare 3 center i Förenade Arabemiraten.” säger bolagets CEO Petter Sivlér


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-23 14:30 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: [email protected]

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084


Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More