Follow

S2Medical AB (publ) säkrar leveransavtal för försäljning av Epiprotect till Ministry of Health and Prevention i Förenade Arabemiraten

23 November 2020 - 13:09

S2Medical AB (publ) har genom sin distributör i Förenade Arabemiraten tecknat ett nytt avtal med United Arab Emirates Ministry of Health & Prevention (MoHAP). Avtalet omfattar försäljning av bolagets produkter Epiprotect2117® samt EpiprotectUlcer®. Produkterna kommer vara tillgängliga för 17 sjukhus och 77 vårdcentraler i regionen.I samband med kontraktets färdigställande har så kallade oracle-koder genererats för produkterna. Dessa koder kan nu användas av samtliga sjukhus och vårdcentraler inom MoHAP för beställning av nämnda produkter. Avtalet är inte volympreciserat utan baseras på faktiska beställningar som görs från myndighetens sjukhus.

”Med detta avtal stärker vi ytterligare vår position i Förenade Arabemiraten och ökar exponeringen av våra produkter i Mellanöstern. Avtalet är ytterligare ett kvitto på att den satsning vi genomfört med ett lokalt säljkontor i regionen börjar ge avkastning i tilltagande takt”. Säger bolagets VD Petter Sivlér


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 13:09 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical AB is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date