Follow

S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning till sjukvården för ca 1 600 000 SEK

18 November 2020 - 12:45

I enlighet med den nya informationspolicyn som Bolaget pressmeddelade om torsdag 14/5 2020 vill Bolaget nu meddela att leverans av skyddsutrustning för att skydda sjukvårdspersonal och patienter under den rådande pandemin, till ett värde av ca 1 600 000 SEK, har skett till region Östergötland samt ytterligare ett sjukhus i Stockholmsområdet.

”Det är tråkigt att se hur problemen kring COVID-19-pandemin är under uppgång och att vi åter igen tycks gå mot en situation med stora brister på vital medicinsk utrustning. Bolaget går nu in i en fas där vi genom vårt goda internationella nätverk och starka kontakter i Kina med full kraft kommer att stötta svensk sjukvård så att personal och patienter skall kunna få god tillgång till bra skyddsutrustning under denna pandemi.” säger bolagets VD Petter Sivlér.


Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-18 12:45 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
S2Medical AB
S2Medical AB is a research intensive medtech company from Sweden. The company has developed several unique wound care products and have many disruptive technologies in the pipeline. Its products include wound debridment, blood stilling, skin grafting, tissue substitutes, bandage, and antimicrobial....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date