Follow

RLS Global: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

09 December 2022 - 09:00

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 11 november 2022. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är onsdag den 14 december 2022. Avstämningsdag är 16 december, varefter BTA omvandlas till aktier tisdag den 20 december 2022.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl 09.00.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: [email protected]
Tel: +46 766 20 17 25

 

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på www.rls.global

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
RLS Global AB
RLS Global develops and sells biochemical products for the treatment of some of common diseases in wound and dental care....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More