Follow

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

22 February 2021 - 10:55

Redwood Pharma AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 8 februari 2021. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 25 februari 2021. Stoppdag vid Euroclear är måndagen den 1 mars 2021, varefter BTA omvandlas till aktier per onsdagen den 3 mars 2021.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: [email protected]

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Redwood Pharma AB
Redwood Pharma is a pharmaceutical company. The main focus is on the production of ophthalmic pharmaceuticals. The products contain active substances that are used in the treatment of dry eye disease (DED), characterised by dryness, pain, and burning....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More