Follow

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 5 B, anmälningsperiod inleds

16 November 2020 - 16:21

Teckningskursen i Recyctec Holding ABs (publ) ("Recyctec Holding" eller "Bolaget") optioner av serie TO 3 B och TO 5 B har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 9,83 SEK per aktie av serie B. Anmälningsperioden inleds imorgon, 17 november och pågår till och med den 30 november 2020. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 3 B respektive TO 5 B teckna en (1) ny aktie av serie B i Recyctec Holding till en teckningskurs om 9,83 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 B och TO 5 B nyttjas tillförs Bolaget cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 280 000 kr).

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 – 30 november 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner av serie TO 3 B och 25 875 teckningsoptioner av serie TO 5 B.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i Recyctec Holding till kursen 9,83 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Recyctec Holding 4 119 290,99 SEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B: 26 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 5 B är ej upptagna till handel.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner "Anmälningssedeln TO 3 B" respektive ”Anmälningssedel TO 5 B” på Recyctec Holdings hemsida (www.recyctec.se).

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Recyctec Holding AB
Recytec Holding operates in recycling. The group has developed purification methods that restore glycol to its original state so that it may again be utilised. In contrast to traditional treatment of glycol, that has a low value in combustion and recycling, a greater energy value is recovered. The company was established in 2005 and is based in Jönköping....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date