Follow

QuickCool AB (publ): Styrelsen i QuickCool AB (publ) behöver ytterligare tid för att slutföra förhandlingarna om bolagets långsiktiga finansiering

08 December 2019 - 21:21

Styrelsen i QuickCool AB (publ) beslutade den 24 november 2019 att återkalla förslag till beslut vid extra bolagsstämma med bakgrund av de pågående förhandlingar som bedrivs av styrelsen om Bolagets framtida finansiering och verksamhet. Styrelsen har fortsatt att utvärdera tillgängliga finansieringsalternativ samt förhandlar om olika upplägg.

Styrelse behöver ytterligare tid för att analysera och besluta om den struktur som på bästa sätt beaktar aktieägarnas intressen. Styrelsens tidigare bedömning att förhandlingarna skulle kunna vara avslutade inom en tvåveckorsperiod har inte infriats och styrelsen konstaterar att ytterligare tid behövs.

Styrelsen bedömer att ytterligare tid om minst två till tre veckor kommer att behövas innan styrelsen landar i ett beslut och har ny information att kommunicera till marknaden.

Lund 08 december 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 december 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Provided by: Cision
QuickCool AB
QuickCool operates in medical technology. Today the focus is on developing cooling systems used for the regulation of body temperature. The products are mainly used on patients in intensive care with heart conditions, where the blockage has caused damage on the patient's brain. The technology works through balloon catheters that are inserted through the nasal cavity and cools the brain. The compan...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date