Follow

QuiaPEG har säkerställt fortsatt lånefinansiering

30 December 2022 - 11:30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har träffat en överenskommelse avseende dess utestående skulder om sammanlagt cirka 17,3 MSEK till Gerhard Dal, Modelio Equity AB (publ) och Råsunda förvaltning AB (”Långivarna”) innebärande att aktuella förfallodatum för dessa lån förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.

Bolaget och Långivarna har träffat en överenskommelse innebärande att förfallodagen för Långivarnas utestående fordringar förlängs från den 31 december 2022 till den 31 mars 2024.

Idag består utestående lån av ett sedvanligt lån om cirka 7,6 MSEK samt konvertibler som tillsammans med ackumulerad ränta uppgår till cirka 9,7 MSEK. Överenskommelsen innebär att konvertiblerna rullas över i en sedvanlig lånestruktur och att det totala lånet förlängs enligt vad som nu angivits.

Överenskommelsen avseende förlängningen av lånen har bedömts som marknadsmässig av Bolagets styrelse och innebär bland annat en sänkt årlig ränta till åtta (8) procent.

Vidare ger överenskommelsen Långivarna en avtalsmässig rätt, men ingen skyldighet, att kvitta utestående fordringar mot nya aktier till en kurs fastställd till motsvarande nittio (90) procent av det lägsta volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste tio (10) handelsdagarna före påkallande av aktuell konvertering. Sådan avtalsmässig konvertering förutsätter att så kan ske i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More