Follow

Handeln i QuiaPEGs aktier och teckningsoptioner inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

21 August 2020 - 09:30

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier och teckningsoptioner (serie TO 4 ) inleds idag, 21 augusti 2020, på Nasdaq First North Growth Market.

”Detta är ett naturligt steg i bolagets utveckling som gör att vi ytterligare ökar vår synbarhet gentemot investerare och andra intressenter”, säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG.
 
Aktierna och teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market med oförändrade kortnamn (QUIA respektive QUIA TO4) och ISIN-kod (SE0001384850 respektive SE0014429239). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier eller aktierelaterade instrument i samband med att Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktieägare och optionsinnehavare i QuiaPEG behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More