Follow

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 har bestämts till den 8 oktober 2021

05 October 2021 - 13:29

Som tidigare meddelats har styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) beslutat om riktade nyemissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 till ett större antal svenska och utländska investerare (den ”Riktade Emissionen”) samt att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO5 till befintliga aktieägare. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO5 nu har bestämts till den 8 oktober 2021.

En teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren rätt att under teckningsperioden den 29 november 2021 – 15 december 2021 teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs som kommer att fastställas till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 12 november 2021 – 25 november 2021. Teckningskursen ska inte understiga kvotvärdet (0,5 kronor) och inte överstiga 1,30 kronor.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 samt vidare information om den Riktade Emissionen, tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare samt andra beslut som fattades i samband härmed framgår av Bolagets pressmeddelande av den 31 augusti 2021.

Teckningsoptionerna av serie TO5 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel är bestämd till den 8 oktober 2021.

Instrumenten kommer att handlas med följande kortnamn och kod:

QUIA TO5, ISIN SE0016828982

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med den aktuella kapitalanskaffningen.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More