Follow

BioStock: QuiaPEG genomför emission för utveckling och partnerskap

22 March 2023 - 09:21

Drug delivery-bolaget QuiaPEG Pharmaceuticals utvecklar förbättrade läkemedel mot diabetes, fetma och korttarmssyndrom. Bolaget har en skalbar plattform, prekliniskt proof-of-concept i två läkemedelsprojekt och planer på utlicensiering och partnerskap. QuiaPEG genomför nu en fullt garanterad företrädesemission om 20,5 Mkr för att fortsätta driva projekt- och affärsutveckling med målsättningen att ingå licens/partnerskapavtal samt reglera lån.

Läs artikeln om QuiaPEGPharmaceuticals företrädesemission på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/03/quiapeg-genomfor-emission-for-utveckling-och-partnerskap/ 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på www.quiapeg.com den 14 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG has developed a platform that is used to improve and develop existing pharmaceuticals. The technology is based on what is known as PEGylation, a technique that connects water-soluble polymers with the pharmaceuticals and is used to improve various characteristics in the biopharmaceuticals in regards to stability and resistance....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More