Follow

Qlucore och Heidelberg University Hospital utvecklingsprojekt belönas av EU – Erhåller 5,1 MSEK för utveckling av RNA-seq-baserad cancerdiagnostik

13 October 2021 - 15:00

Svenska mjukvaruföretaget Qlucore och tyska Heidelberg University Hospital erhåller ett finansiellt bidrag i sitt partnerskap från Eurostar joint European Programme – ett EU-program som genom finansiella bidrag ska främja europeisk innovation och konkurrenskraft. Bidraget uppgår till motsvarande cirka 5,1 MSEK (500 000 euro). Partnerskapet ska bidra till utvecklingen av en första version av Qlucore Diagnostics, en AI-baserad mjukvara för förbättrad klinisk diagnostik av lungcancer.

Qlucores programvara, som möjliggör avancerad visualisering genom att utgå från matematik och biologi, ska göra det enklare för patologer och analytiker att ställa en snabbare och mer precis diagnos. Något som skapar förutsättningar för en bättre cancervård.

– Vi är stolta över att Eurostar efter sin tuffa granskning kommit fram till att Qlucore Diagnostics kan spela en viktig roll i framtidens cancervård genom att underlätta en mer specifik och exakt cancerbehandling. Tillsammans med Heidelberg University Hospitals medarbetare har vi goda förutsättningar att bidra till en bättre cancervård som i förlängningen syftar till att rädda fler liv, säger Carl-Johan Ivarsson, VD och medgrundare av Qlucore, och fortsätter:

– Qlucore Diagnostics fyller ett viktigt tomrum i det diagnostiska arbetsflödet för klinisk precision. Med algoritmer för maskininlärning som möjliggör klassificering av lungcancer och en funktion som stödjer kliniska beslut med hjälp av bland annat användarvänliga 3D-visualiseringar blir det möjligt att förutsäga patienters svar på behandling.

Precisionsdiagnostik utvecklad i nästa generations sekvensering, så kallad next generation sequencing (NGS) – anses vara framtidens sätt att arbeta effektivare för att bättre bota cancer. Genom att kombinera Qlucores avancerade mjukvara och med Heidelberg University Hospital expertis inom cancerdiagnostik ska partnerskapet mynna ut i en version av Qlucore Diagnostics, som ska bidra till att klassificera icke-småcellig lungcancer.
 
För att erhålla det finansiella bidraget har Eurostar genomlyst projektet noggrant. De båda samarbetsparterna har ambitionen att tillsammans utveckla en lösning för klassificering av cancer och diagnostik baserad på så kallad RNA-seq-data, vilken inkluderar användningen av maskininlärning (AI). Bidrag från Eurostars syftar till att stödja forskningsintensiva små- och medelstora företag som deltar i internationella samarbeten.

Qlucores lösningar för kliniskdata är för närvarande tillgängligt för forskning och arbete med CE-märkning av Qlucore Diagnostics pågår. Bolagets avancerade mjukvaror skapar förutsättningar för en snabbare, bättre och mer precis cancerdiagnostik där AI gör det möjligt att enkelt placera en patient i rätt undergrupp. Qlucores programvaror är ensamma i sitt slag och kombinerar avancerad visualisering, matematik och biologi och gör det tillgängligt för användaren. Qlucore är redan väl etablerad hos många av världens ledande akademiska institutioner och läkemedelsföretag.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Qlucore AB
Qlucore makes it easier to analyze the huge amounts of complex data that are generated by innovations in the fields of genetics and proteomics. It is done by providing powerful visualization-based bioinformatics data analysis tools for research and precision diagnostics....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More