Follow

ProstaLund tecknar distributionsavtal för Storbritannien

14 January 2022 - 15:15

ProstaLund AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det engelska bolaget iUrology.

I linje med den uttalade strategin, efter att skaffat sig en substantiell bas på sin hemmamarknad, påbörjar nu ProstaLund internationaliseringen utanför Norden med ett första avtal gällande ett samarbete med det engelska företaget iUrology.

ProstaLunds produkt CoreFlow® - Soft Stent har med tanke på rådande pandemi varit särskilt intressant för insteget på de brittiska öarna då den kan användas såväl i väntan på operation som vid akut urinretention. I evalueringen och diskussionerna med de engelska urologerna har hela portföljen presenterats och det finns uppenbarligen en nyfikenhet även för värmebehandling med CoreTherm samt för Schelin-katetern som stand-alone produkt för lokalbedövning av prostata i samband med andra BPH-operationer än CoreTherm.

Shakeel Osman, VD för iUrology, kommenterar: Vi har utvärderat ProstaLunds produkter under hösten 2021. De dialoger vi haft med urologer i England har varit mycket positiva och vi ser att ProstaLunds portfölj är intressant för den brittiska marknaden. Covid-19 sätter kortsiktigt naturligtvis en del käppar i hjulet för oss men vi har stora förhoppningar så snart restriktionerna lättar.

Detta avtal är viktigt med tanke på framtiden. Det kommer sannolikt inte att påverka försäljningen mer än på marginalen under 2022, men det ger oss en bra grund för de nästkommande åren, säger VD Johan Wennerholm i en kommentar.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Prostalund AB
Prostalund is a medical technology company engaged in development of products and treatments in urology....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More