Follow

Prebona erhåller besked om beviljat patent i Kina

19 September 2023 - 10:35

Det Kinesiska Patentverket har meddelat att patent har beviljats avseende en av Prebonas patentansökningar inom området funktionella material. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av funktionaliserade partiklar och produkter tillverkade genom metoden.

-Prebona fortsätter att stärka bolagets IP på alla, för bolaget, strategiska marknader inklusive USA, Europa, Kina och Indien, kommenterar Christian Östberg, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD, Telefon +46 70 7153247,

E-post: [email protected]

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Prebona AB
Prebona is active in nanotechnology. The product portfolio of the company consists of a variety of products including antimicrobial systems, dirt repellent materials, plant protections, and sealing agents. The products may be used on various types of coatings, mainly within the agricultural industry, and the healthcare sector....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More