Follow

PolarCool AB (publ) justerar datum för Q4-rapport

14 January 2021 - 16:18

Datumet för offentliggörande av rapporten för det 4e kvartalet 2020 är justerat till den 26e februari 2021, som ersätter det tidigare kommunicerade datumet 21 februari 2021.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
PolarCool AB
Polarcool operates in medical technology. Today the company is focused on offering products and solutions targeted at injuries in sports and physical activity. Main focus is on research and development of products used for the treatment of various brain injuries, for example in boxing, rugby, and American football. The operations are global, with the largest presence in the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date