Follow

Pharmiva utser Anna Linton till ny vd

04 April 2022 - 08:19

Styrelsen i Pharmiva AB (publ) har utsett Anna Linton till ny vd för bolaget. Hon är för närvarande vd för UniMedic och tillträder tjänsten den 8 augusti.

Pharmiva lanserade i slutet av förra året den antibiotikafria egenvårdsprodukten Vernivia för behandling av bakteriell vaginos. Efter en framgångsrik marknadsintroduktion i Sverige förbereder bolaget nu för kommande internationella lanseringar.

”Pharmiva befinner sig i en expansiv fas och vi är därför mycket glada över att ha kunnat rekrytera Anna Linton som ny vd. Anna har tidigare lett arbetet med att framgångsrikt skapa lönsam tillväxt i flera bolag. Jag är övertygad om att hennes erfarenhet och kompetens kommer att vara väldigt värdefull för Pharmivas fortsatta utveckling”, säger Malte Zaunders, styrelseordförande i Pharmiva.

Anna Linton har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och är i dag vd för UniMedic. Dessförinnan har hon varit nordisk chef för Recordati och nordisk vd på Grünenthal. Hon har även haft ledande roller inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Wyeth och Pfizer.

”Pharmiva har en unik egenutvecklad produkt som introducerats i Sverige och som succesivt kommer att lanseras i Europa. Ambitionen är att ytterligare förstärka produktportföljen med både egna och inlicensierade produkter. Det är en spännande resa som ligger framför oss och det är med stor tillförsikt som jag tillsammans med medarbetare, affärspartners och styrelse får möjlighet att forma och bidra till den fortsatta utvecklingen av Pharmiva”, säger Anna Linton.

Christina Östberg Lloyd lämnar tjänsten som vd den 30 april för nya utmaningar utanför bolaget, men hon kvarstår som medicinsk rådgivare till Pharmiva. Vice vd Karoline Akerjordet blir tillförordnad vd från den 1 maj fram till dess att den nya vd:n tillträder.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Pharmiva AB
Pharmiva is a medical technology company. It develops innovative antibiotic-free medical products in order to improve vaginal health....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More