Follow

Ytterligare amerikanska installationer och ny order från Codonics

16 September 2022 - 15:45

Pharmacologs partner, Codonics Inc. Har nyligen levererat WasteLog™ till sex nya sjukhus och lade ytterligare en beställning på nio WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.

Pharmacologs exklusiva distributör och strategiska partner Codonics, Cleveland, Ohio fortsätter leverera WasteLog™-enheter till ledande sjukhus i USA. Codonics har också beställt ytterligare nio WasteLog™-enheter från Pharmacolog för omedelbar leverans. Ordervärdet är ca 2 MSEK.

Att narkotiska läkemedel riskerar att hamna i fel händer, s k Drug Diversion, är ett genomgripande problem inom vården. Varje sjukvårdsinrättning är sårbar för Drug Diversion och måste ha ett robust program för att förhindra att det inträffar. En viktig del av ett sådant program är en effektiv och tillförlitlig process för avfallskontroll. Intresset för analysutrustning för avfallsscreening av narkotiska preparat växer stadigt och som ett resultat upplever Pharmacolog och Codonics en ökad efterfrågan på WasteLog™.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: "Codonics gör ett fantastiskt jobb med att marknadsföra våra lösningar och vi börjar nu se resultaten av marknadslanseringen i slutet av förra året. Antalet förfrågningar växer i snabbt i takt med att efterfrågan på effektiva system för s k waste screening ökar. Båda företagen är tacksamma över att vara en del av lösningen som hjälper till att förhindra att vårdpersonal drabbas av missbruk av opioider och annan narkotika.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: [email protected]
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september, 2022 kl 15:45.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Pharmacolog i Uppsala AB
Pharmacolog i Uppsala develops systems and solutions that aim to optimize and ensure correct and effective treatment with injectable drugs. Its products include WasteLog, DrugLog, and PrepLog, which are aimed at a large number of treatment areas, such as; oncology, infectious diseases, and intensive care....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More