Follow

BioStock: Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt

16 September 2022 - 10:16

Medicinteknikbolaget Pharmacolog i Uppsala ser en ökad global efterfrågan på produktportföljen. Bolaget skiftar fokus från teknikutveckling till marknadstillväxt och genomför nu en emission om cirka 19,2 Mkr för att främst öka den geografiska expansionen och investera i produktion av egna förbrukningsartiklar relaterade till produkterna. BioStock kontaktade vd Mats Högberg för att få veta mer om emissionen och expansionsplanerna.

Läs hela intervjun med Pharmacologs vd Mats Högberg på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/09/pharmacologs-vd-om-emission-och-marknadstillvaxt ‎

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se 
 

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Pharmacolog i Uppsala AB
Pharmacolog i Uppsala develops systems and solutions that aim to optimize and ensure correct and effective treatment with injectable drugs. Its products include WasteLog, DrugLog, and PrepLog, which are aimed at a large number of treatment areas, such as; oncology, infectious diseases, and intensive care....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More